piątek, 30 grudnia 2016

Owsiak jest jednak starym ch..jem!

Aha! Dobry tytuł, nie? Trzy dni nad nim myślałem - bez jedzenia, bez spania. Trafiony w dziesiątkę. Staram się być elastyczny i dopasować do obowiązujących wymagań medialnych. Dziś żeby przebić się do mediów i świadomości ludu pracującego miast, wsi i osad oraz ludu pobierającego zasiłki w miastach, wsiach i osadach, a także ludzi, którzy nic innego nie robią, tylko rachują szmal w miastach wsiach i osadach, trzeba używać słów, mocnych i żołnierskich. Także tego - "haubica!"

środa, 14 grudnia 2016

Technikum cz.4

re do potęgi minus j fi! Mógłbym to recytować wyrwany z najgłębszego snu, przy czym deklamowanie tego wzoru przez sen jest najwłaściwsze, bo dotyczy liczb urojonych. Co to są liczby urojone? Lubię myśleć, że to takie które wymyślał Pitagoras, wzmocniwszy się uprzednio heroiną z gór Harzu, która jak wiadomo wracała w wielkim stylu, w wielkim filmie. Co w tym wzorze znaczą "r", "e" "j" i "fi"? Nie pytajcie. Za bardziej błahe rzeczy zdarzało się ludziom w historii dostawać po pysku.